De historie van de oudste drukkerij uit Rotterdam

Kapsenberg van Waesberge is een drukkerij. We drukken gewoon huisstijlen, folders en boeken. Ongewoon goed. En dat doen wij al sinds 1590.

Met recht noemen wij ons Dé drukkerij van Rotterdam, want eeuwenlang was Van Waesberge de vaste drukker van de gemeente Rotterdam. Eeuwenlang. Het is heerlijk om dat te mogen schrijven, maar wij klampen ons er niet aan vast. Wij zien het niet eens als unique selling point, maar wij maken wel gebruik van die lange, lange ervaring.

Drukwerk is onze passie. Daarom blijven wij onverzadigbaar nieuwe technieken en nieuwe materialen onderzoeken. Maar wij beheersen ook nog hele oude technieken. Technieken waarmee wij bijzondere effecten bereiken en waarvoor geen modern alternatief bestaat. Die kennis laten wij niet verloren gaan, maar als wij een modern alternatief vinden, net zo goed maar twee keer zo snel, dan gaan we daarmee verder. Wij zijn tenslotte niet van gisteren; wij zijn van 1590.

Grafisch bedrijf Kapsenberg
Meer dan 135 jaar geleden, in 1866, begon A. Kapsenberg in Rotterdam een boekbinderij. Kapsenberg raakte snel bekend om zijn vakmanschap en de hoge kwaliteit van zijn werk. Onder de vele verschillende producten die het bedrijf leverde, vormden kantoorboeken decennia lang een constante. Tussen 1875 en 1950 vervaardigde Kapsenberg er duizenden.

De onderneming heeft zich altijd met overtuiging en allure bij de ontwikkelingen aangepast. Als leverancier van de zakelijke markt is Grafisch bedrijf Kapsenberg zich gaandeweg gaan specialiseren in het vervaardigen van drukwerk voor bedrijfsstijlen, informatie en publiciteit. Daarbij zocht het altijd de samenwerking met specialisten uit andere disciplines, in het bijzonder ontwerpers. Zo zijn meer dan 150 huisstijlen via Kapsenberg tot stand gekomen.

Alles over Van Waesberge Jan van Waesberge, vrij-meester in de boekhandel en boekdrukkunst en lid van het beroemde St. Lucasgilde, begon in 1555 zijn eigen drukkerij in Antwerpen.

De 80-jarige oorlog en de geloofsstrijd zorgden korte tijd later echter dat de vrijheid van drukpers in het gedrang kwam. Jan van Waesberge belande in de kerker. Toen hij weer vrij kwam vestigde hij zich, zoals zovelen, in de Noordelijke Nederlanden. Amsterdam nam van Antwerpen de rol van handels- en cultuurcentrum over. Maar Jan van Waesberge koos voor Rotterdam, waar hij opnieuw een drukkerij begon. Op 9 april 1590 overleed hij. Zijn zoon en naamgenoot zette de zaak met groot succes voort en is te beschouwen als de feitelijke stichter van het bedrijf in Rotterdam.

Stadsdrukkerij
Gedurende de 17de en 18de eeuw vestigde Van Waesberge zijn naam als de drukker van historische personen als Erasmus, Simon Stevin, Van Brederode, Jacob Cats, Olivier van Noort, Willem Schouten, Johan van Oldenbarnevelt en vele anderen.

"Het leverde Van Waesberge al snel de titel van stadsdrukker op".

In Rotterdam ondervond Jan van Waesberge jr. nauwelijks concurrentie, terwijl de stad zelf in opkomst was. In korte tijd rezen hele woonwijken, nieuwe havens, scheepswerven en pakhuizen uit de grond. Rotterdam werd de tweede handelsstad van de Republiek.

Tegelijkertijd beleefde Rotterdam een culturele opbloei. Was er in 1601 in heel Rotterdam nog slechts 1 boek uitgegeven, in 1624 drukte Van Waesberge alleen er al 150 per jaar. Als stadsdrukkerij beleefde Van Waesberge gedurende de hele 17de en 18de eeuw een periode van grote bloei.

Na de Franse tijd zakten handel en nijverheid in Nederland in. Pas in de tweede helft van de 19de eeuw, na de aanleg van de eerste spoorlijn in Nederland en de opening van Nieuwe Waterweg, keerde het tij. Een nieuwe tijd brak aan van aanpassing, uitbreiding en modernisering. Zo ook voor Drukkerij van Waesberge, die zich in de 20ste eeuw ontwikkelde tot specialist in publiciteitsdrukwerk.

Klantenportaal
Snel en eenvoudig nieuwe kaartjes bestellen, een banner, mappen of nog veel meer? Dat kan via een eigen bedrijfs-webshop. Wilt u ook een eigen webshop, neem dan contact op met Dé drukkerij van Rotterdam: 010 465 71 11
Aanleveren
Wilt u weten aan welke specificaties uw bestanden moeten voldoen? Hier vindt u alle informatie over het aanleveren van drukwerk.
Staalkamer
De staalkamer is een unieke collectie papiersoorten, bijzondere afwerkingsvormen en voorbeelden van druktechnieken. Een inspiratiebron die zijn weerga niet kent in Nederland. Bovendien voor iedereen, na een telefoontje, toegankelijk: 010 465 71 11